Bevallen buiten de protocollen om

Het zelf maken van beslissingen, ook over de (medische) zorg die we wensen, hoort helemaal bij deze tijd. Geregeld worden vrouwen in de praktijk door richtlijnen in hun keuzes begrensd.

Sommige vrouwen komen daartegen in opstand. Ze willen zelf eventuele risico’s van bepaalde adviezen tegen elkaar afwegen. Daarnaast schijnt dat er voor diverse interventies nog geen afdoende wetenschappelijk bewijs is.

Traumatische bevallingservaring

Veel van deze vrouwen hebben een traumatische bevallingservaring gehad, waar hun autonomie werd geschonden. Of er is sprake geweest van een slechte communicatie tussen hen en de (medisch) zorgverlener of een gebrek aan emotionele steun.

De fysieke gevolgen van medische ingrepen tijdens een bevalling, komen vaak pas later tot uiting, zoals de negatieve gevolgen van een episiotomie (een ‘knip’). Het kan ook mentaal zijn, zoals het schenden van iemands autonomie met depressie (PTSS) tot gevolg, wat weer kan leiden tot hechtingsproblemen tussen moeder en kind of moeder en vader.

Het is belangrijk om in een nieuwe situatie hier oog voor te hebben. Zo niet, dan kan de vrouw zich genoodzaakt voelen om volledig ongeassisteerd te bevallen. Het is dan ook belangrijk om over dit verschil van mening in gesprek te gaan, waarbij de flexibele houding van de zorgverlener van groot belang is.

De meerwaarde van de Doula

Als Doula kan ik van grote meerwaarde zijn voor jou. Ik richt me enkel en alleen op jouw welbevinden en heb niets te maken met richtlijnen en protocollen. Ik ben er om jou te bemoedigen, bekrachtigen en te ondersteunen. 24/7 als je dat wilt. Ik kan tevens als bemiddelaar optreden en jou ontzorgen door in gesprek te gaan met de zorgverlener en jouw wensen te bespreken. Op deze manier ontstaat een prachtig samenspel tussen ouders, zorgverlener en Doula met alle positieve gevolgen van dien voor moeder, vader en de pasgeboren baby…:)

Menu